Orang Awam
Perladangan

Perladangan

Fungsi-fungsi:

 1. Melaksanakan operasi pengurusan ladang berkeluasan 20,700.86 hektar dan kilang memproses buah tandan segar (BTS) berkapasiti 60 MT/jam yang diuruskan oleh subsidiari sebagai Agensi Pengurusan Ladang.
 2. Menjalankan aktiviti membeli, menjual dan mengalih BTS Peneroka di Rancangan FELDA.

 1. Ladang Aring

  i. Luas : 2,138.75 ha
  ii. Status : Pajakan YAKIN
  iii. Mula Operasi : November 2014

 2. Ladang Blau

  i. Luas : 2,026.30 ha
  ii. Status : Pajakan YAKIN
  iii. Mula Operasi : Februari 2015

 3. Ladang Galas

  i. Luas : 1,169.05 ha
  ii. Status : Pegangan kekal
  iii. Mula Operasi : Januari 2016

 1. Ladang Samarahan

  i. Luas : 15,366.76 ha
  ii. Status : Pajakan Negeri
  iii. Mula Operasi : Februari 2015
 2. Kilang Sawit Ensengei Berkapasiti 60MT/jam.

Aktiviti membeli, menjual dan mengalih buah tandan segar (BTS) dijalankan bersama Rakan Usahasama yang dilantik oleh KPF terdiri daripada Koperasi dan Pertubuhan Peneroka di rancangan.