Orang Awam
Syariah

Syariah

Sesi 2023-2024

Sesi 2022-2023

Pengerusi Profesor Madya Dr. Aznan bin Hasan
Ahli

Datuk Syed Mohd Ghazali Wafa bin Syed Adwam Wafa

Dato’ Mohd Yusof bin Din

Sesi 2021-2022

Pengerusi Profesor Madya Dr. Aznan bin Hasan
Ahli

Datuk Syed Mohd Ghazali Wafa bin Syed Adwam Wafa

Dato’ Mohd Yusof bin Din