Orang Awam
Sejarah Penubuhan

Sejarah Penubuhan

Koperasi Permodalan FELDA Malaysia Berhad

Koperasi Permodalan FELDA Malaysia Berhad (KPF) yang dahulunya dikenali sebagai Koperasi Permodalan FELDA Berhad telah ditubuhkan pada 1 Julai 1980 di bawah Ordinan Koperasi 1948 (ditukarkan kepada Akta Koperasi 1993).

Hasrat penubuhannya dicetuskan pada mesyuarat Lembaga FELDA yang ke 102 pada 5 Januari 1980 yang dipengerusikan oleh Y.M Tan Sri Raja Muhammad Alias, selaku Pengerusi FELDA. Objektif penubuhannya adalah untuk menjadikan KPF sebagai suatu wadah simpanan dan pelaburan warga FELDA.

Penubuhan KPF ini telah menyerlahkan hasrat murni FELDA untuk memberi peluang secara adil kepada warga FELDA untuk turut serta memiliki ekuiti dalam syarikat-syarikat FELDA melalui KPF, juga merupakan suatu wawasan prihatin FELDA untuk kemajuan warga FELDA.