Orang Awam
Pasaran Modal

Pasaran Modal

Fungsi-fungsi:

  1. Melaksanakan urusniaga dalam instrumen pasaran sekuriti dan pasaran wang yang berpotensi untuk memberikan pulangan yang baik.
  2. Menjalankan analisa ke atas sektor-sektor dan syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia dan Asia Tenggara yang mempunyai fundamental yang kukuh dan dividen polisi yang baik.
  3. Memantau pelaburan yang dimiliki bagi tujuan mengurangkan risiko pendedahan pasaran dan aktiviti jual beli dan penyediaan laporan kepada Pengurusan, Jawatankuasa Pelaburan, Lembaga dan SKM.