Orang Awam
Perjalanan KPF

Perjalanan KPF

 • 1980

  • KPF ditubuhkan oleh FELDA pada 1 Julai 1980
  • Permulaan modal syer sebanyak RM340 ribu.
  • Keanggotaan seramai 769 anggota
 • 1981

  • Memperoleh geran bernilai RM5 juta daripada FELDA bagi pemilikan ekuiti dalam Perbadanan Niaga, Pemasaran, Pertanian, Getah dan Angkut.
 • 1983

  • Jumlah modal syer mencecah RM10 juta
  • Keanggotaan bertambah sehingga 21 ribu anggota
 • 1990

  • KPF membeli Perbadanan Khidmat Korporat (FHB) bernilai RM166 juta
  • Bagi tujuan pembelian tersebut, pembiayaan sebanyak RM60 juta daripada FELDA
  • Pelancaran Program Penambahan Modal Syer SERIBU.
  • Pemberian syer khas RM200 bagi setiap anggota berjumlah RM30 juta daripada Syarikat Kumpulan FELDA.
 • 1993

  • Jumlah modal syer mencecah RM125 juta
  • Keanggotaan seramai 148 ribu
 • 1995

  • Pinjaman FELDA dilunaskan 5 tahun lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan “early settlement ”
 • 1996

  • Pengurus Dana Luar dilantik untuk mentadbir aktiviti pelaburan
  • Ketua Eksekutif pertama dilantik
 • 1997

  • Pasukan Pengurus Dana Dalaman ditubuhkan.
 • 2003

  • Gold Coin (M) Bhd adalah syarikat luar pertama yang dibeli
  • Sistem Komputer Berintegrasi (SAP) diimplementasi
 • 2004

  • Pelaburan modal syer dalam Bank Kerjasama Rakyat Malaysia(BKRM) sebanyak RM50 juta
 • 2006

  • Menceburi dana usahasama pertama.
 • 2007

  • Jumlah modal syer terkumpul sebanyak RM1.0 b
  • Menceburi dalam bidang hartanah dengan pembelian bangunan ICON KL
  • Memperkenalkan kemudahan khairat anggota
 • 2010

  • Pelaburan luar negara dalam hartanah di Mekah
  • Pembangunan hotel dan hartanah di Bangi
  • Pelantikan panel syariah
 • 2013

  • Penjualan FHB berjumlah RM2.2b
  • Aktiviti Ar-Rahn dijalankan; cawangan pertama di Jengka, Pahang
 • 2014

  • Memiliki ladang dan kilang pemprosesan sawit