Orang Awam
Anugerah

Anugerah

 • 2023

  • Anugerah Kategori Sektor Perladangan 2023
  • Anugerah 100 Koperasi Terbaik Malaysia (Tempat Pertama)
 • 2022

 • 2018

  • Menerima Anugerah 100 Koperasi Terbaik Malaysia daripada SKM
  • Menerima Anugerah Koperasi Terbaik Wilayah Persekutuan daripada SKM
 • 2017

  • Menerima Anugerah Khas Koperasi sempena Hari Koperasi Negara Negeri Wilayah Persekutuan Tahun 2017
  • Menerima Anugerah 100 Koperasi Terbaik Malaysia daripada SKM sempena Hari Koperasi Negara Negeri Wilayah Persekutuan Tahun 2017
 • 2016

  • Menerima Anugerah Koperasi Wilayah Persekutuan Terbaik Sektor Perladangan daripada SKM
  • Menerima Anugerah Francaisi Terbaik Malaysia daripada MFA

 • 2015

  • Menerima Anugerah Pengurusan Cemerlang dan Terbilang Koperasi daripada ANGKASA
  • Menerima Anugerah Tokoh Koperasi daripada ANGKASA
  • Menerima Anugerah Koperasi Terbaik daripada ANGKASA
  • Menerima Anugerah Homegrown Franchise of the Year daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) & Malaysian Franchise Association (MFA)
  • Menerima Anugerah Koperasi Nombor 1 Negara daripada SKM
  • Menerima Anugerah Koperasi PERDANA daripada KPDNKK
 • 2014

  • Menerima Anugerah Khas Koperasi Terbaik Di Malaysia daripada Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA)
  • Menerima Anugerah Hari Koperasi Terbaik di Malaysia daripada SKM
  • Menerima Anugerah Hari Koperasi Negara Kategori Hartanah daripada SKM
  • Menerima Anugerah Penghargaan Koperasi Penyumbang Terbanyak daripada SKM
 • 2013

  • Menerima Anugerah Koperasi 5 Bintang
 • 2011

  • Menerima Anugerah Koperasi Cemerlang Kluster Besar daripada SKM
  • Menerima Anugerah Koperasi Cemerlang 5 Bintang daripada SKM
 • 2009

  • Menerima Sijil Penghargaan Anugerah Insan Terpilih MaBIQ
  • Menerima Sijil Penghargaan Indeks 10 Koperasi Terbaik di Malaysia daripada SKM
  • Menerima Sijil Penghargaan Indeks 100 Koperasi Terbaik di Malaysia daripada SKM
 • 2008

  • Menerima Anugerah Sijil Penghargaan Indeks 100 Koperasi Terbaik daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

 • 1999

  • Menerima Anugerah Kualiti Koperasi Pembangunan Tanah Peringkat Wilayah Persekutuan daripada JPK
 • 1997

  • Menerima Anugerah Khas Koperasi Yuran Tertinggi daripada Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia (kini SKM)
 • 1996

  • Menerima Anugerah Pencarum Terbanyak Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi daripada Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)

Glosari:

JPK : Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia
SKM : Suruhanjaya Koperasi Malaysia
ANGKASA : Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad
KPDNKK : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan
MFA : Malaysian Franchise Association