PEMBIAYAAN KORPORAT-i

Jenis

Had Maksimum

Tempoh

Kadar Keuntungan

Pembiayaan Korporat-i

Tiada Had

10 Tahun

6.00 %

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Kemudahan Pembiayaan Korporat-i adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Tujuan Permohonan

  1. Modal Pusingan
  2. Modal Projek

 

Kategori Pelanggan

  1. Subsidiari KPF

 

Kadar Keuntungan

Kadar keuntungan TETAP 6.00% setahun

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi 'SPeKAR') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 10 tahun (120 Bulan).