PEMBIAYAAN UMRAH / ZIARAH

Jenis

Had Maksimum

Tempoh (Tahun)

Kadar Keuntungan Setahun

Pembiayaan Umrah Ziarah

RM 20,000.00 + RM 5,000.00

5

Serendah
5.00 %

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan Umrah Ziarah adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Kategori Pelanggan

Umrah Ziarah (Saham)

Umrah Ziarah ( 30% Saham )

Permohonan pembiayaan bersamaan dengan jumlah Saham KPF sahaja.

Melalui potongan gaji majikan sahaja

 

Jumlah dan Had Pembiayaan

Pakej

Had Pembiayaan

Umrah Ziarah (Saham)

RM 20,000.00 + RM 5,000.00

Umrah Ziarah ( 30% Saham )

(Tertakluk Kepada Had Maksima
RM 20,000.00)

 

Kadar Keuntungan

  1. Umrah Ziarah (Saham)                                   : 5.00%
  2. Umrah Ziarah ( 30% Saham)                          : 5.50%

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi SPeKAR') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 5 tahun (60 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.

 

Syarat Jaminan

Penjamin / cagaran tidak diperlukan bagi jumlah pembiayaan bersamaan atau kurang dari jumlah saham KPF.

 

Perlindungan DTT

Skim Takaful Keluarga Berkelompok

 

Yuran Proses / Perkhidmatan

Yuran proses sebanyak RM 100.00 untuk pemohonan pembiayaan Umrah Ziarah.