Pengerusi Ustaz Ridzuan Awang
 
  • Datuk Syed Mohd Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa
  • Profesor Madya Dr. Aznan Hasan
  • Encik Mohd Kamal Ruzaman Othman