Orang Awam
Pindah Saham

Pindah Saham

 • Pindahan saham hanya boleh dilakukan apabila jumlah syer melebihi syer minima.
 • Anggota yang telah meninggal dunia terutamanya Kumpulan Peneroka perlu segera membuat pindahan syer dengan melengkapkan dokumen berikut:
  1. Borang Pindahmilik Syer
  2. Salinan Sijil Kematian
  3. Salinan Surat Perintah Pembahagian
  4. Salinan Kad Pengenalan Pengganti Peneroka
  5. Salinan Payslip Peneroka (yang telah ditukar nama kepada Pengganti)
  6. Borang Anggota Baru (Individu) – Bagi Peneroka Ganti yang belum menjadi anggota KPF.
 • Anggota yang telah meninggal dunia (Kumpulan Kakitangan) perlu membuat pindahan syer (bagi waris yang telah menjadi anggota) dan jualan habis syer (bagi waris yang tidak menjadi anggota).
 • Pindahan syer hendaklah dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas kematian anggota.
 • Pindahmilik kasih sayang boleh dilakukan dengan cara berikut:
  1. Membuat surat sumpah di Pejabat Pesuruhjaya Sumpah.
  2. Kedua-dua pemberi dan penerima perlu hadir ke kaunter KPF.