No. 635, Tingkat Bawah,
Jalan Sentul, 51000, Kuala Lumpur
Penyelia Operasi : Amiza Md Yazid
Email : arrahnsentul.kpf@felda.net.my
03-4050 5372/03-4040 0491