KEMUDAHAN KREDIT BERPUTAR (Revolving Credit)

Jenis

Had Maksimum

Tempoh

Kadar Keuntungan

Kemudahan Kredit Berputar

Tiada Had

6 Bulan

6.00 %

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Kemudahan Kredit Berputar adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Tujuan dibiaya

  1. Modal Pusingan
  2. Modal Projek

 

Kategori Pelanggan

  1. Koperasi Anggota KPF
  2. Subsidiari KPF

 

Kadar Keuntungan

Kadar keuntungan TETAP 6.00%

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi 'SPeKAR') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 6 Bulan.