PEMBIAYAAN KOOP-i

Jenis

Had Maksimum

Tempoh

Kadar Keuntungan

Pembiayaan KOOP-i

Saham Koperasi Anggota

10 Tahun

6.00 %

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Kemudahan Kredit Berputar adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Tujuan dibiaya

  1. Modal Pusingan
  2. Modal Projek

 

Kategori Pelanggan

Koperasi Anggota KPF

 

Kadar Keuntungan

Kadar keuntungan TETAP 6.00% setahun

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi 'SPeKAR') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 10 tahun (120 Bulan).