PEMBIAYAAN HARTANAH-i

Jenis

Had Maksimum

Tempoh (Tahun)

Kadar Keuntungan Setahun

Pembiayaan Hartanah-i

RM 600,000.00

35

Serendah

4.50 %

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan Peribadi-i/Tunai Plus-i adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Hartanah yang dibiaya

  1. Rumah Kediaman atau Bukan Rumah Kediaman
  2. Flat/Apartment/Kondominium
  3. Bungalow/Lot Bungalow
  4. Tanah Kosong

 

Kategori Pelanggan

Hartanah-i (Saham)

Hartanah-i ( 30% Saham)

Permohonan pembiayaan bersamaan dengan jumlah Saham KPF sahaja.

Melalui potongan gaji Panel Majikan sahaja)

 

Had Margin Pembiayaan

Had maksima margin pembiayaan adalah seperti berikut :-                     

  1. Harga S&P/Nilai pasaran                                Margin Pembiayaan
  2. RM100,000 ke bawah                                        100%
  3. RM101,000 hingga RM300,000                          90%
  4. RM301,000 hingga RM600,000                          90%
  5. Tanah Milikan kosong (Bangunan)                      60%
  6. Tanah Pertanian                                                 50%

 

Kadar Keuntungan

Kadar keuntungan TETAP seperti jadual di bawah :-

Harga/Nilai pasaran                                         fmr(%)

RM150,000 ke bawah                                      5.00

RM151,000 hingga RM300,000                       4.75

RM301,000 hingga RM600,000                       4.50

Milikan kosong/TP                                            5.00

Masa Tangguh                                                 3.00

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi 'SPeKAR') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 35 tahun (360 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.

 

Syarat Jaminan

Penjamin / cagaran tidak diperlukan bagi jumlah pembiayaan bersamaan atau kurang dari jumlah saham KPF.

 

Perlindungan MRTT

Skim Takaful Gadai Janji

 

Had Pendedahan Pembiayaan

Pelanggan

Jumlah Pembiayaan

Baru / Sedia Ada

RM 600,000.00

 

Yuran Proses / Perkhidmatan

Yuran proses sebanyak RM 100.00 untuk pemohonan pembiayaan Hartanah-i.