PEMBIAYAAN MOTOSIKAL-i

Jenis

Had Maksimum

Tempoh (Tahun)

Kadar Keuntungan Setahun

Pembiayaan Motosikal-i

RM 30,000.00

5

Serendah

0.75 % (Sebulan)

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan Motosikal-i adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Kategori Pelanggan

Motosikal-i (Saham)

Motosikal-i ( 30% Saham )

Permohonan pembiayaan bersamaan dengan jumlah Saham KPF sahaja.

Melalui potongan gaji Panel Majikan sahaja

 

Jumlah dan Had Pembiayaan

Pakej

Had Pembiayaan

Motosikal-i (Saham)

RM 30,000.00

Motosikal-i (30% Saham)

RM 30,000.00

 

Kadar Keuntungan

  1. Motosikal-i (Saham)                            : 0.75% sebulan
  2. Motosikal-i (30% Saham)                    : 1.00% sebulan

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi 'SPeKAR') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 7 tahun (84 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.

 

Syarat Jaminan

Penjamin / cagaran tidak diperlukan bagi jumlah pembiayaan bersamaan atau kurang dari jumlah saham KPF.

 

Perlindungan DTT

Skim Takaful Keluarga Berkelompok

 

Yuran Proses / Perkhidmatan

Yuran proses sebanyak RM 100.00 untuk pemohonan pembiayaan Motosikal-i.