PEMBIAYAAN TUNAI PLUS-i

Jenis

Had Maksimum

Tempoh (Tahun)

Kadar Keuntungan Setahun

Pembiayaan Tunai Plus-i

RM 5,000.00

2

5.50 %

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan Umrah Ziarah adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Kategori Pelanggan

Tunai Plus-i (Saham)

Tunai Plus-i ( 30% Saham )

Permohonan pembiayaan bersamaan dengan jumlah Saham KPF sahaja.

Melalui potongan gaji Panel Majikan sahaja

 

Jumlah dan Had Pembiayaan

Pakej

Had Pembiayaan

Tunai Plus-i (Saham)

RM 5,000.00

Tunai Plus-i ( 30% Saham )

RM 5,000.00

 

Kadar Keuntungan

  1. Tunai Plus-i (Saham)                          : 5.50%
  2. Tunai Plus-i ( 30% Saham)                 : 5.50%

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi SPeKAR') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 5 tahun (60 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.

 

Syarat Jaminan

Penjamin / cagaran tidak diperlukan bagi jumlah pembiayaan bersamaan atau kurang dari jumlah saham KPF.

 

Perlindungan DTT

Skim Takaful Keluarga Berkelompok

 

Yuran Proses / Perkhidmatan

Yuran proses sebanyak RM 50.00 untuk pemohonan pembiayaan Tunai Plus-i.