PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Jenis

Had Maksimum

Tempoh (Tahun)

Kadar Keuntungan Setahun

Pembiayaan Peribadi-i

RM 200,000.00

10

Serendah

5.00 %

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat KPF, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda

 

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan Peribadi-i adalah berkonsepkan Tawarruq

 

Kategori Pelanggan

Peribadi-i (Saham)

Peribadi-i ( Maksima 15 kali Gaji)

Permohonan pembiayaan bersamaan dengan jumlah Saham KPF sahaja.

Melalui potongan gaji majikan sahaja

 

Jumlah dan Had Pembiayaan

Pakej

Had Pembiayaan

Peribadi-i (Saham)

RM 200,000.00

Peribadi-i ( Maksima 15 kali Gaji)

(Tertakluk Kepada Had Maksima RM 100,000.00)

Pendapatan : Sehingga RM3,000.00

8 Kali Gaji Kasar Sebulan

Pendapatan : RM3,001.00 - RM 7,000.00

10 Kali Gaji Kasar Sebulan

Pendapatan : ≥ RM 7,000.00

15 Kali Gaji Kasar Sebulan

 

Kadar Keuntungan

  1. Peribadi-i (Saham)                            : 5.00%
  2. Peribadi-i ( Maksima 15 kali Gaji)      : 5.50%

 

Laporan CCRIS

Laporan CCRIS (dari aplikasi 'Credit Bureau') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.

 

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 10 tahun (120 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.

 

Syarat Jaminan

Penjamin / cagaran tidak diperlukan bagi jumlah pembiayaan bersamaan atau kurang dari jumlah saham KPF.

 

Perlindungan DTT

Skim Takaful Keluarga Berkelompok

 

Had Pendedahan Pembiayaan

Pelanggan

Bilangan Akaun

Jumlah Pembiayaan

Baru / Sedia Ada

1(Satu) Akaun

RM 200,000.00

 

Yuran Proses / Perkhidmatan

Yuran proses sebanyak RM 100.00 untuk pemohonan pembiayaan Peribadi-i.